nowoczesne projekty przedszkoli

Projekty obiektów użyteczności publicznej jakimi są budynki przedszkoli muszą być przede wszystkim wyjątkowo przyjazne dzieciom. Ich potrzeby oraz bezpieczeństwo jest na pierwszym miejscu. Taki projekt musi przede wszystkim uwzględniać wszystkie aspekty bezpieczeństwa użytkowania jak i ochrony przeciwpożarowej, w tym np. wyjścia ewakuacyjne, ich odpowiednią długość i szerokość, ale również odpowiednią ilość i wielkość okien, ich właściwą lokalizację w stosunku do stron świata, zapewniającą odpowiednie nasłonecznienie sal dla dzieci w określonych godzinach dnia. Kolejną ważną kwestią jest zapewnienie właściwych standardów sanitarnych, podział na strefy : czystą i brudną. Projekt przedszkola musi spełniać wszystkie te wytyczne.

W projekcie przedszkola ważną rolę odgrywa odpowiednie rozmieszczenie pomieszczeń, ich wzajemne powiązania, tak by mógł powstać jeden funkcjonalny schemat w odpowiednich proporcjach. Przedszkola są miejscem, gdzie w jednym pomieszczeniu może przebywać równocześnie wiele dzieci. Każde z nich musi czuć się bezpiecznie, mieć miejsce i odpowiednie warunki do nauki, zabawy, odpoczynku czy spożywania posiłków. Dlatego budynki przedszkoli powinny uwzględniać wszystkie te potrzeby poprzez zastosowanie odpowiednich wskaźników np. ilości metrów kwadratowych w przeliczeniu na jednego małego użytkownika czy odpowiedniej ilości opiekunów dla zakładanej liczby dzieci. Wszystkim pracownikom również należy zapewnić odpowiednie zaplecze socjalne i administracyjne.

kolorowe przedszkola bliskie dzieciom

Ważne jest, by stworzyć kolorowe przedszkole przyjazne dzieciom, zarówno w jego wnętrzu, jak i na elewacjach zewnętrznych. Jest to obecnie możliwe przy użyciu nowoczesnych technologii i materiałów np. kolorowych paneli, przeszkleń wielkogabarytowych wykonanych ze szkła bezpiecznego. Sale dla dzieci powinny być widne, a sam budynek zachęcać do odwiedzin. Świetnie sprawdzają się budynki parterowe pozwalające na łatwe poruszanie się, z funkcjonalnymi salami oraz odpowiednią ilością sanitariatów dostosowanych dla najmłodszych.

Kolorowe przedszkola, z przyjaznymi salami oraz  placem zabaw tuż przy budynku, to idealne miejsca do spędzania czasu dla dzieci. W projektowaniu takich miejsc należy kierować się prostotą rozwiązań, wygodą zapewniającą komfort  psychiczny dzieci, unikaniem schodów, stosowaniem dużych przeszkleń i odpowiedniej  wentylacji zapewniającej dobry  mikroklimat wnętrza.